Төслийн мэдээлэл

Зөвлөх багийнхан үйлдвэрүүд дээр ажиллаж байна

Техник туслалцааны багийн ХАА зохистой дадал-ын сургалтын баг боловсруулах үйлдвэрүүдэд эхний үе шатны нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж байна. 2018 оны 04 сарын 10 ны өдөр жимс жимсгэнэ боловсруулах ЭДЭН ХХК дээр очиж ажиллалаа.

2018.04.12 | Төслийн мэдээлэл | admin | 90 | 0

Зөгийн аж ахуйн "Их аураг орд" ХХК

ХАА нэмүү өртгийн сүлжээ төслийн техник туслалцааны чанарын удирдлагын багийн зөвлөхүүд Оюун захиралтай "Их аураг орд" ХХК -ийн зөгийн аж ахуйтай танилцлаа. Захирал Оюун олон улсын төсөлд зөвлөхөөр ажиллаж байсан, зөгийн аж ахуйг орчин үеийн шинэлэг загвараар хөгжүүлэхийг зорьж байгаа нэлээн туршлагатай дайчин чадварлаг эмэгтэй билээ.

2018.04.12 | Төслийн мэдээлэл | admin | 141 | 1

2018 оны 09-р сарын 27 ны өдрийн "Өдрийн сонин"-д ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн нэмэлт санхүүжилт төслийн Зах зээлийн судалгааны тендерийн урилга хэвлэгдэн гарлаа

2018 оны 09-р сарын 27 ны өдрийн "Өдрийн сонин"-д ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн нэмэлт санхүүжилт төслийн Зах зээлийн судалгааны тендерийн урилга хэвлэгдэн гарлаа.

2018.01.27 | Төслийн мэдээлэл | admin | 22 | 0