Төслийн мэдээлэл

2018 оны 07-р сарын 05 ны өдөр "Зөгийн бүлийг ургамалын тоос хүртээлтэнд ашиглах" судалгааны ажлын чиглэлээр хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.

АХБ-н нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих төслийн багийнхан ХААИС-ийн Агроэкологийн сургуулийн Захирал А.Буянбаатар, судлаач П.Цолмон нартай "Зөгийн бүлийг ургамалын тоос хүртээлтэнд ашиглах" судалгааны ажлын чиглэлээр хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.

2018.07.05 | Төслийн мэдээлэл | admin | 112 | 0

Хүнсний үйлдвэрийн салбарын Техникийн зөвлөх нэгжийн хурал 2018 оны 06 сарын 29 ны өдөр ХХААХҮЯ-ны хурлын танхимд боллоо.

АХБ-ны ХАА-н нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих төслийн Хүнсний үйлдвэрийн салбарын Техникийн зөвлөх нэгжийн хурал 2018 оны 06 сарын 29 ны өдөр ХХААХҮЯ-ны хурлын танхимд боллоо.

2018.07.02 | Төслийн мэдээлэл | admin | 118 | 0

Хөнгөн үйлдвэрийн салбарын Техникийн зөвлөх нэгжийн хурал 2018-07 сарын 02 ны өдөр ХХААХҮЯ-ны хурлын танхимд 14 цагаас боллоо.

Хөнгөн үйлдвэрийн салбарын Техникийн зөвлөх нэгжийн хурал 2018-07 сарын 02 ны өдөр ХХААХҮЯ-ны хурлын танхимд 14 цагаас боллоо. Хурлаар АХБ-ны ХАА-н нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих төслөөс хөнгөн үйлдвэрийн салбарт нийлүүлэх тоног төхөөрөмж, тэдгээрийг хүлээн авагч байгууллагын талаархи асуудлыг хэлэлцэж баталлаа.

2018.07.02 | Төслийн мэдээлэл | admin | 90 | 0