Төслийн мэдээлэл

Сэлэнгэ аймгийн зөгийчидтэй хамтран ажиллалаа.

Төслийн чанарын удирдлагын багийнхан 4 сарын-14 ний өдөр Сэлэнгийн зөгийчидтэй уулзаж зөгийн бал нийлүүлэгч ААН, зөгчийчид ХАА зохистой дадал, чанарын удирдлагын системийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх боломж, нөхцөл байдлын шинжилгээ хийлээ.

2018.04.17 | Төслийн мэдээлэл | admin | 42 | 0

Чанарын удирдлагын сургалтын баг үйлдвэрүүд дээр ажиллаж байна

2018 оны 04 сарын 12 нд төслийн ХАА зохистой дадал-ын чанарын удирдлагын сургалтын баг боловсруулах үйлдвэрүүдэд ажиллаж, эхний үеийн нөхцөл байдлын үнэлгээгээ хийж байна. "Эко Эрдэнэ" ХХК олон жилийн турш экспортын чиглэлээр ажилласан, хүнсний салбарын туршлагатай мэргэжилтэнүүдтэй, үйлдвэрүүд нь хагас автомат ажиллагаатай тоног төхөөрөмж сайтай үйлдвэр юм.

2018.04.12 | Төслийн мэдээлэл | head_admin | 1491 | 1

Оёдлын сургалтанд оролцогсодын загвар бүтээл

Оёдлын үйлдвэрлэл эрхлэгчидэд зориулсан "Бүтээгдэхүүн төлөвлөлт-Хэрэглэгчдийн судалгаа " сэдэвт сургалтанд оролцогсод богино хугацаанд хувцасны дизайныг гаргах аргад суралцаж загвар бүтээлүүдээ ирүүлжээ.

2018.04.12 | Төслийн мэдээлэл | admin | 204 | 0