Төслийн мэдээлэл

Зөгийн аж ахуйн "Их аураг орд" ХХК

ХАА нэмүү өртгийн сүлжээ төслийн техник туслалцааны чанарын удирдлагын багийн зөвлөхүүд Оюун захиралтай "Их аураг орд" ХХК -ийн зөгийн аж ахуйтай танилцлаа. Захирал Оюун олон улсын төсөлд зөвлөхөөр ажиллаж байсан, зөгийн аж ахуйг орчин үеийн шинэлэг загвараар хөгжүүлэхийг зорьж байгаа нэлээн туршлагатай дайчин чадварлаг эмэгтэй билээ.

2018.04.12 | Төслийн мэдээлэл | admin | 134 | 1

2018 оны 09-р сарын 27 ны өдрийн "Өдрийн сонин"-д ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн нэмэлт санхүүжилт төслийн Зах зээлийн судалгааны тендерийн урилга хэвлэгдэн гарлаа

2018 оны 09-р сарын 27 ны өдрийн "Өдрийн сонин"-д ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн нэмэлт санхүүжилт төслийн Зах зээлийн судалгааны тендерийн урилга хэвлэгдэн гарлаа.

2018.01.27 | Төслийн мэдээлэл | admin | 21 | 0

Малчин–даатгуулагч өндөр насны тэтгэврээ хэрхэн тогтоолгох вэ?

1. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нийт 20-оос доошгүй жил, үүнээс 15-аас доошгүй жил малчнаар ажиллаж, тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн эрэгтэй малчин даатгуулагч 55 нас хүрсэн бол

2017.10.31 | Төслийн мэдээлэл | head_admin | 1256 | 0