Төслийн мэдээлэл

“Мал аж ахуй эрхлэх зохистой дадал”гарын авлага ном хэвлэгдэн гарлаа.

“Мал аж ахуй эрхлэх зохистой дадал” малчидад зориулсан гарын авлага ном хэвлэгдэн гарч, хэрэглэгчдийн гарт хүрлээ. АХБ-ны ХАА, Хөдөөгийн хөгжил MON:32229 төсөл, ХАА нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих техник туслалцааны TA:8960-MON төслийн хүрээнд малчидад зориулсан “ Мал аж ахуй эрхлэх зохистой дадал“ сэдэвт гарын авлага номыг хэвлэн гаргалаа.

2019.09.30 | Төслийн мэдээлэл | admin | 226 | 0

“Малын эрүүл мэндийн зохистой дадал” гарын авлага ном хэвлэгдэн гарлаа.

“Малын эрүүл мэндийн зохистой дадал” гарын авлага ном хэвлэгдэн гарлаа. АХБ-ны ХАА, Хөдөөгийн хөгжил MON 39229 төсөл, ХАА нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих техник туслалцааны TA:8960-MON төслийн хүрээнд анхан шатны нэгжийн малын эмч нарт зориулсан “ Малын эрүүл мэндийн зохистой дадал“ сэдэвт гарын авлага номыг хэвлэн гаргалаа.

2019.09.30 | Төслийн мэдээлэл | admin | 113 | 0

“Чацарганы хөнөөлт шавьж, хачиг өвчинг таних, тэдгээрээс хамгаалах арга”- гарын авлага ном хэвлэгдэн гарлаа.

“Чацарганы хөнөөлт шавьж, хачиг өвчинг таних, тэдгээрээс хамгаалах арга”- ном хэвлэгдэн гарлаа. АХБ-ны ХАА нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих техник туслалцааны TA:8960-MON төслийн хүрээнд чацаргана бэлтгэн нийлүүлэгчид, ЕБС-ийн сурагчид, их дээд сургуулийн оюутнууд, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн судлаачидад зориулсан “Чацарганы хөнөөлт шавьж, хачиг өвчинг таних, тэдгээрээс хамгаалах арга” сэдэвт гарын авлага номыг хэвлэн гаргалаа.

2019.09.30 | Төслийн мэдээлэл | admin | 72 | 0