Төслийн мэдээлэл

2018 оны 10-р сарын 10-д Төслийн видео сургалтын материал олон нийтийн хүртээл боллоо

2018-10-10 нд ХХААХҮЯ, АХБ-ны ХАА нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих TA-8690:MON төслийн хүрээнд малчид, бэлтгэн нийлүүлэгчидэд зориулсан 4 төрлийн видео сургалтын материал олон нийтийн хүртээл боллоо. Сургалтын материалын олон нийтийн сүлжээнд болон Youtube сайт дээр байршуулсан. Сарлагын хөөвөр бэлтгэх сургалтын материалын дараах холбоосоор орж сонирхоно уу. https://www.youtube.com/watch?v=1Aqv9lKRqKY

2018.10.11 | Төслийн мэдээлэл | admin | 122 | 0

2018-10-10 Малчид, бэлтгэн нийлүүлэгчидэд зориусан сургалтын видео олон нийтийн хүртээл боллоо

2018-10-10 нд ХХААХҮЯ, АХБ-ны ХАА нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих TA-8690:MON төслийн хүрээнд малчид, бэлтгэн нийлүүлэгчидэд зориулсан 4 төрлийн видео сургалтын материал олон нийтийн хүртээл боллоо. Сургалтын видеонд салбарын мэдээллээс гадна ноос ноолуурыг бэлтгэх технологийн асуудлууд орсон юм. Видеог вебэд болон олон нийтийн сүлжээнд болон Youtube сайт дээр байршуулсан. Сургалтын материалын дараах холбоосоор орж сонирхоно уу. http://www.vcmongolia.mn/default.aspx?page=61&menu_id=940

2018.10.11 | Төслийн мэдээлэл | admin | 59 | 0

Олон улсын ноолуурын мэргэжилтэн Roy Kettlewell 2018-09-28 наас 10-р сарын 26 хүртэл төслийн багт ажиллана

Олон улсын ноолуурын мэргэжилтэн Roy kettlewell 2018-09-28 наас 10-р сарын 26 хүртэл төслийн багт ажиллана. Ажиллах хугацаандаа төслийн мэргэжилтэнүүдтэй хамтран ажиллахаас гадна ноолуурын үйлдвэрүүдэд сургалт явуулна.

2018.10.02 | Төслийн мэдээлэл | admin | 169 | 0