Төслийн мэдээлэл

2018 оны 11-р сарын 16-18 ны өдрүүдэд ТОААН-д зориулсан зохистой дадлын сургалт зохион байгуулагдлаа.

2018 оны 11-р сарын 16-18 ны өдрүүдэд ТОААН-д зориулсан зохистой дадлын сургалт зохион байгуулагдлаа. Сургалтанд чацаргана, зөгийн аж ахуйн салбарын аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөлөл оролцлоо. Сургалтыг ICG ХХК-ийн Аюуд Товерийн байранд 3 өдөр зохион байгуулсан. Сургагч багшаар УХЭШХ-ийн зөвлөх А.Уранчимэг, ШУТИС-ын багш Э.Энхцэцэг, Эконациональ ХХК-ийн зөвлөх Нямгарав нар удирдан явууллаа.

2018.11.19 | Төслийн мэдээлэл | admin | 118 | 0

2018-11-02 нд ТОААН-д зориулсан ХАА-н зохистой дадал /GAP/, ХАБ-ын сургалт зохион байгуулав.

2018-11-02 нд ТОААН д зориулсан ХАА зохистой дадал, ХАБ-ын сургалт зохион байгуулав. Сургалтанд чацаргана болон зөгийн аж ахуй эрхлэгчдийн төлөөлөл оролцлоо. Сургалтыг ICG-ийн зөвлөх Нямгарав, А.Амар нар удирдан явууллаа. Сургалтын үйл явцыг Facebook -ийн группед Live- байдлаар бичлэг хийж байгаа бөгөөд сургалтандаа ирж амжаагүй ААН-ын хүмүүст болон сонирхогчидод зориулан хүргэж байгаа болно.

2018.11.02 | Төслийн мэдээлэл | admin | 64 | 0

2018-10-26 ны Өдрийн сонинд АХБ-ны ХАА хөдөөгийн хөгжил төслийн тендерийн зарлал хэвлэгдэн гарлаа

2018-10-26 ны Өдрийн сонинд АХБ-ны ХАА хөдөөгийн хөгжил төслийн тендерийн зарлал хэвлэгдэн гарлаа

2018.10.26 | Төслийн мэдээлэл | admin | 50 | 0