Төслийн мэдээлэл

2019-01-11 Чацарганы бүтээгдэхүүний гадаад зах зээлийн судалгаа"- г гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээний багийн төлөөлөлтөй уулзалдав.

2019-01-11 "Чацарганы бүтээгдэхүүний гадаад зах зээлийн судалгаа"-г гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээний багийн төлөөлөлтөй уулзалдав.

2019.01.11 | Төслийн мэдээлэл | admin | 322 | 0

2019-01-11 ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ТЕХНИКИЙН ЗӨВЛӨХ НЭГЖИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО.

2019-01-11 ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ТЕХНИКИЙН ЗӨВЛӨХ НЭГЖИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО. АХБ-ны ХАА-н нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих төслийн хүнсний үйлдвэрийн салбарын мэргэжилтэнүүд 2018 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг танилцуулан 2019 оны ажлын төлөвлөгөөг хүнсний үйлдвэрийн салбарын техникийн зөвлөх нэгжийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлууллаа.

2019.01.11 | Төслийн мэдээлэл | admin | 68 | 0

2019-01-10 ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ТЕХНИКИЙН ЗӨВЛӨХ НЭГЖИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО.

2019-01-10 ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ТЕХНИКИЙН ЗӨВЛӨХ НЭГЖИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО. АХБ-ны ХАА-н нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих төслийн хөнгөн үйлдвэрийн салбарын мэргэжилтэнүүд 2018 онд хийж гйүцэтгэсэн ажлын тайлан болон 2019 оны ажлын төлөвлөгөөг хөнгөн үйлдвэрийн салбарын техникийн зөвлөх нэгжийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлууллаа.( Хурлын хөтөлбөрийг хавсаргав.)

2019.01.10 | Төслийн мэдээлэл | admin | 31 | 0