Төслийн мэдээлэл

2019-01-11 ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ТЕХНИКИЙН ЗӨВЛӨХ НЭГЖИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО.

2019-01-11 ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ТЕХНИКИЙН ЗӨВЛӨХ НЭГЖИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО. АХБ-ны ХАА-н нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих төслийн хүнсний үйлдвэрийн салбарын мэргэжилтэнүүд 2018 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг танилцуулан 2019 оны ажлын төлөвлөгөөг хүнсний үйлдвэрийн салбарын техникийн зөвлөх нэгжийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлууллаа.

2019.01.11 | Төслийн мэдээлэл | admin | 61 | 0

2019-01-10 ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ТЕХНИКИЙН ЗӨВЛӨХ НЭГЖИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО.

2019-01-10 ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ТЕХНИКИЙН ЗӨВЛӨХ НЭГЖИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО. АХБ-ны ХАА-н нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих төслийн хөнгөн үйлдвэрийн салбарын мэргэжилтэнүүд 2018 онд хийж гйүцэтгэсэн ажлын тайлан болон 2019 оны ажлын төлөвлөгөөг хөнгөн үйлдвэрийн салбарын техникийн зөвлөх нэгжийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлууллаа.( Хурлын хөтөлбөрийг хавсаргав.)

2019.01.10 | Төслийн мэдээлэл | admin | 18 | 0

2019-01-10 . ЖИМС, ЖИМСГЭНИЙ ҮЙЛДВЭР БАЙГУУЛАХААР БОЛЛОО.

2019-01-10 . ЖИМС, ЖИМСГЭНИЙ ҮЙЛДВЭР БАЙГУУЛАХААР БОЛЛОО. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “Чацаргана, бусад жимс жимсгэний нэр төрөл, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж,чацарганы үйлдвэрлэлийн нэгдсэн сүлжээ байгуулан, хүн амыг амин дэм бүхий жимс жимсгэнээр ханган, экспортын орлогыг нэмэгдүүлнэ” гэж тусгагдсан байдаг. Энэ зорилтын хүрээнд Нийслэлийн Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газар нь “Ногоон Ази Сүлжээ” төрийн бус байгууллагатай хамтран, жилд 600 тонн чацарганы жимс боловсруулах үйлдвэрийг БНСУ-ын Олон Улсын Байгууллага / КOICA /-ын буцалтгүй тусламжаар байгуулах “Хамтын ажиллагааны гэрээ”-нд гарын үсэг зурлаа.

2019.01.10 | Төслийн мэдээлэл | admin | 107 | 0